WORK        CONTACT        MISCELLANEOUS  


JUREK  BRUEGGEN
BSC  ARCHITECTURE  ETH  ZURICH


CONTACT


JUREK BRUEGGEN IS A COLLABORATIVE ARCHITECTURAL PRACTICE


 

JUREK BRÜGGEN
ARCHITEKTUR BSC ETH ZÜRICH

KASTANIENALLEE 23
10435 BERLIN

T  +4915110650055
E  mail@jurekbrueggen.com


COPYRIGHT JUREK BRUEGGEN, 2017-2018. ALL RIGHTS RESERVED.